Velkommen til Mølledammen

Du kan finde oplysninger om bestyrelsens arbejde, og de ting der i øvrigt foregår, på de følgende sider.
27/11-2013. Udvalgsarbejdet vedr. grundskyld 2013 er nu afsluttet, den detaljerede tilbagemelding er lagt ind under nyheder.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen